Polnische Katholische Gemeinde St Bruno aus Querfurt Polska Parafia Katolicka p. w. św. Brunona z Kwerfurtu Ravensburg      Home     Duszpasterstwo     Szkółka     Historia     Patron     Rada     O nas Polska Misja Katolicka Ravensburg Polską Misję Katolicką w Ravensburgu ustanowił z dniem 1 listopada 1990 roku swoim dekretem nr A- 5565 z 10 października 1990  biskup Walter Kasper. Misja obejmuje południe diecezji Rottenburg-Stuttgart. W dekrecie wymienione są dekanaty: Balingen, Biberach,  Ehingen, Freudenstadt, Friedrichshafen, Leutkirch, Oberndorf, Ochsenhausen, Ravensburg, Riedlingen, Rottweil, Saulgau, Spaichingen,  Tuttlingen, Ulm, Waldsee, Wangen i Zwiefalten - razem 18 dekanatów. Ponieważ Balingen pracowali już duszpasterze ze Stuttgartu,  w praktyce nadal pozostało przy misji stuttgartskiej. O rozległości misji niech świadczy fakt, że od zadekretowanej siedziby misjonarza,  Ravensburga, do najdalszej miejscowości na „jego” terenie, miasteczka Baiersbronn w Schwartzwaldzie, jest prawie 200 kilometrów.  Pierwszym duszpasterzem nowo powstałej misji został mianowany z dniem 15 listopada 1990 roku ks. Jan Krawiec.  Rzecz jasna nie jest to początek duszpasterstwa w języku polskim na tych terenach. Jako ciekawostkę przytoczę tutaj fakt, że w 1928,  dokładnie 19 maja, Kuria Biskupia, poprzez Wikariusza Generalnego Ks. doktora Kottmanna, w Dzienniku Urzędowym Diecezji  Rottenburg pod numerem 3112 na stronie 220, powołując się na nieznany mi dekret z dnia 24.04.1925r., zawiadamia księży, na terenach  których mieszkają Polacy, że Ks. dr Freist z Friedrichshafen, Seestraße 43, „rozporządzający w pełni znajomością języka polskiego”,  wyraził gotowość całkowitego oddania się duszpasterstwu dla Polaków, w związku z czym prosi duszpasterzy o poparcie jego starań.  Podobne w treści rozporządzenia, mające na celu duszpasterstwo Polaków (także mających obywatelstwo niemieckie), wydawane są  w latach następnych     (Nr 2662 z 19.04.1929 r. oraz nr 2925 z 02.05.1930 r. - to ostatnie podpisane przez ordynariusza.). Duszpasterstwo dla Polaków istnieje też na tych terenach po drugiej wojnie  światowej, czego dowodem jest wymienienie w spisie, a właściwie w określeniu  terytorialnym wszystkich misji, umieszczonym po dekrecie nr A 1566 ujmującym  wskazania dla duszpasterstwa obcokrajowców z dnia 2 kwietnia 1973 r.(str. 287  i n. w Kościelnym Dzienniku Urzędowym), Polskiej Misji Katolickiej w Zußdorfie  k. Ravensburga, obejmującej, jak zapisano, południową część diecezji. Jako  duszpasterz wymieniony jest tu Ks. Teophil Kubisz. Poza wymienioną wzmianką  nie są mi - niestety - znane jakiekolwiek inne dokumenty będące świadectwem  duszpasterstwa w języku polskim na terenach obecnej misji. Wiem tylko, że przez  jakiś czas przed ustanowieniem  obecnej misji odprawiali msze święte i udzielali  sakramentów świętych w języku polskim - w Friedrichshafen księża Bogdan Śliwa  z misji w Neu-Ulm i Zdzisław Małecki z Ludwigsburga, a w Biberach i Laupheim  ks. Bogdan Śliwa.  „Reaktywowanie” misji  dla południa diecezji Rottenburg-Stuttgart ma swoje  korzenie w 1988 r. - Jeden z parafian, pan Mieczysław Zygmoniak (†)  z Tuttlingen, ujął to w pisemku z okazji 10-lecia misji w następujący sposób:  „Korzeni naszej parafii, która obchodzi w tych dniach 10-lecie swego istnienia,  należy szukać w pobliskim Trossingen. To tam w 1988 roku proboszczem  niemieckiej parafii mianowany zostaje Ojciec Pius Bosak - dominikanin  pochodzący z Poznania. Z jego inicjatywy odprawiane są raz w miesiącu Msze  św. w języku polskim. Jest to czas wzmożonej emigracji z Polski i wielu Polaków  trafia m.in. na tereny Tuttlingen i okolic.W tym okresie dużo osób z Polski  uczestniczy w Mszach św. odprawianych w ojczystym języku. Ci ludzie opuścili niedawno swój kraj. Szukają oprócz duchowego  pokrzepienia również kontaktów z rodakami, którzy znaleźli się w podobnym położeniu. To był zalążek tradycyjnych spotkań Polaków po  Mszach św. w Trossingen przy wspólnej kawie. Poznawano się wzajemnie, omawiano problemy i wymieniano doświadczenia  towarzyszące początkom emigracji. Niestety probostwo Ojca Piusa trwa tylko 144 dni. Decyzją Biskupa Mosera Ojciec Pius zostaje  odwołany ze swego stanowiska i przeniesiony do Szwajcarii. Decyzja ta wywołuje dość ostry protest nie tylko wśród Polaków, którzy tracą  tym sposobem swego polskiego duszpasterza, ale również spotyka się to z energicznym protestem Niemców, którzy zdążyli poznać  w  tym krótkim czasie Ojca Piusa jako bardzo aktywnego duszpasterza młodzieży niemieckiej.  Dla Polaków wróżyło to „początek końca".  Niemniej znajdują się w tym czasie polscy księża, którzy przez blisko dwa lata dojeżdżają do Trossingen, by odprawiać Msze św.   w języku polskim i  podtrzymać  tę jakże świeżą tradycję katolickiej wspólnoty polskiej. Ci księża to Ks.  Ludwik Haller  z Calw i  Ks. dr  Witold Broniewski  ze Stuttgartu.  Serdeczne im „Bóg zapłać" za wszystko, co dla tej początkującej emigracji polskiej zrobili.”  To ks. Broniewski ze Stuttgartu interweniuje u ówczesnego Rektora Polskiej Misji Katolickiej ks. Franciszka Mrowca, którego starania  prowadzą do reaktywowania misji w Ravensburgu.  Polska Parafia Katolicka  W ramach zmiany struktur w diecezji Rottenburg-Stuttgart obecny Ordynariusz, bp dr Gebhard Fürst, dekretem: A 2471 z 26 listopada  2007r. likwiduje Polską Misję Katolicką w Ravensburgu ustanawiając na jej miejsce Polską Parafię Katolicką w Ravensburgu p. w. św.  Brunona z Kwerfurtu . Nowa parafia obejmuje teraz zreorganizowane w międzyczasie dekanaty: Allgäu-Oberschwaben, Biberach,  Ehingen-Ulm, Friedrichshafen, Rottweil, Salgau i Tuttlingen-Spaichingen. Duszpasterstwo w języku polskim kontynuuje nadal ks. Jan  Krawiec.  W wrześniu 2012 diecezja tworzy nową parafię z siedzibą w Rottweil. Nowa parafia przejmuje dekanaty Rottweil i Tuttlingen-Spaichingen.  2018  Pierwszego kwietnia 2018 ze względu na znaczny wzrost liczby wiernych parafia została podzielona. Na północy wyodrębniono nową  parafię pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza z siedzibą w Allmendingen. Obejmuje ona tereny dekanatów Ulm-Ehingen,  Biberach i Bad Saulgau. Przy “starej” parafii. pozostały dekanaty Allgäu-Oberschwaben oraz Friedrichshafen.