Polnische Katholische Gemeinde St Bruno aus Querfurt Polska Parafia Katolicka p. w. św. Brunona z Kwerfurtu Ravensburg      Home     Duszpasterstwo     Szkółka     Historia     Patron     Rada     O nas Rekolekcje w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia związane z nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego prowadził O. Mariusz Mazurkiewicz CSsR z Lublina poniżej wybrane nauki rekolekcyjne - zielonym przyciskiem można zładować pliki dźwiękowe Biberach - piątek, 19.02 1. Oprócz wielu pytań o nasze życie możemy postawić i to o Boże Miłosierdzie: kiedy go  najbardziej potrzebowałem i czy je otrzymałem? 2. Miłosierdzie Boga najwyższym i ostatecznym aktem w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie: On nas kochał i będzie kochał zawsze. 3. Jesteśmy grzesznikami i właśnie nas przychodzi wyzwolić Bóg. 4. Nie ma takiej chwili, kiedy nie potrzebowalibyśmy Bożego Miłosierdzia i Bóg by nas nim nie obdarzał. Biberach - sobota, 20.02 1. Oferuje się nam wiele różnych propozycji – reklamy, produkty, możliwości. Podobnie w życiu duchowym może pojawić się oczekiwanie wobec           Boga,  by mnie wreszcie przekonał, zareklamował się. 2. Bóg tak nie czyni, On daje samego siebie, a tego nie da się zareklamować, bo Jego droga wiedzie przez krzyż, umartwienie, pokutę. Bóg           przekonuje swoją miłością, by pójść za Nim w pełni. 3. Warunkiem pełnego pójścia za Nim jest miłosierdzie wobec bliźnich. 4. Uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy nadal obowiązują – należy przemyśleć jak je pełnić we współczesnym świecie. 5. Trwanie we wspólnocie Kościoła i okazywanie miłosierdzia jej członkom wypełnieniem prawa miłosierdzia. 6. Koronka do Bożego Miłosierdzia ratunkiem dla człowieka i siłą w pełnieniu miłosierdzia. To jest prawdziwa przemiana, która prowadzi do słuchania           i ufności wobec Boga. Ravensburg - poniedziałek, 22.02 1. Wiele jest praw, które organizują nasze życie, ale podstawowym jest dla nas prawo miłosierdzia, bo ono pozwala zobaczyć w innych naszych braci           i siostry 2. Nieodzowną formą przyjęcia a następnie kultu Bożego Miłosierdzia jest okazywanie miłosierdzia bliźnim (przykład Zacheusza) 3. Uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy nadal obowiązują – należy przemyśleć jak je pełnić we współczesnym świecie. 4. Trwanie we wspólnocie Kościoła i okazywanie miłosierdzia jej członkom wypełnieniem prawa miłosierdzia. 5. Koronka do Bożego Miłosierdzia ratunkiem dla człowieka i siłą w pełnieniu miłosierdzia. Friedrichshafen - wtorek, 23.02 1. Podczas, gdy świat oferuje nam wiele rzeczy, Bóg spełnia swe obietnice i daje nam coś wyjątkowego - swoje miłosierdzie. 2. Jest on wyjątkowe bo nie tylko oczyszcza nas z grzechu, ale przywraca utracone poczucie wartości (przykład syna marnotrawnego) 3. Bóg może usunąć każdą przeszkodę do życia pełnią człowieczeństwa, trzeba tylko mu ją oddać i przestać ufać sobie samemu, ale wyłącznie          Jemu.