Polnische Katholische Gemeinde St Bruno aus Querfurt Polska Parafia Katolicka p. w. św. Brunona z Kwerfurtu Ravensburg      Home     Duszpasterstwo     Szkółka     Historia     Patron     Rada     O nas Rekolekcje 2017 O wierze, która daje nadzieję na miłość Rekolekcjonista pisze o temacie: "O wierze, która daje nadzieję na miłość" - tak brzmi hasło tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Zdanie to wyraża syntezę duchowej drogi,  którą proponuje nam chrześcijaństwo. Jest to droga najbardziej podstawowa. Stanowi ona najgorętsze i stale niezmienne przesłanie także dla  współczesności. Bóg, którego prymat w naszym życiu jest fundamentem dobra (czyli szczęścia) każdego człowieka i całego świata, wlewa  mocą łaski w ludzkie serce trzy cnoty Boskie (inaczej: teologalne, nadprzyrodzone): wiarę, nadzieję i miłość. Przyjęcie tych trzech darów jest  najważniejszym darem i największym aktem ludzkiej wolności.   NAUKA I Lumen fidei – W wierze wytrwali                                       (tu możesz ściągnąć/wysłuchać wygłoszonej nauki) NAUKA II Spe salvi – W nadziei ugruntowani                     NAUKA III Misericordia et misera – W miłosierdziu pojednani   NAUKA IV Deus caritas est – W miłości zakorzenieni                Informacje o prowadzącym. Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Wojciech Surmiak, kapłan archidiecezji katowickiej, wyświęcony w 2000 roku. Przez  pierwsze trzy lata kapłaństwa posługiwał jako wikariusz w parafii Matki Bożej Piekarskiej na Osiedli Tysiąclecia w Katowicach, następnie  został skierowany na studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Po powrocie do  diecezji podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie oprócz pracy  nauczyciela akademickiego jest także duszpasterzem pracowników naukowych w archidiecezji katowickiej.