Polnische Katholische Gemeinde St Bruno aus Querfurt Polska Parafia Katolicka p. w. św. Brunona z Kwerfurtu Ravensburg      Home     Duszpasterstwo     Szkółka     Historia     Patron     Rada     O nas Rekolekcje 2018 “O Poście, Prawdzie i prawdziwym Krzyżu Chrystusa” Program: Nauka I – O poście w Wielkim Poście.             (tu możesz ściągnąć/wysłuchać wygłoszonej nauki) Kościół daje nam 40 dni świętego czasu przygotowania do Świąt Paschalnych. Jest sześć warunków dobrego Wielkiego Postu. 1. Rachunek sumienia. By postawić sobie pytania: Co jest najważniejsze? Gdzie idę? Ku czemu? 2. Żal za grzechy. Znakiem żalu za grzechy jest znak popiołu. 3. Postanowienie poprawy. Warto sobie zrobić na czas czterdziestodniowej drogi jakieś rozsądne i mądre postanowienie. 4. Wyznanie grzechów. W Wielki Post to szczególny czas na dobrą spowiedź. 5. Zadośćuczynienie. Więcej czasu dla bliźnich, naprawienie szkód. Więcej czasu dla Boga poprzez modlitwę. 6. Rekolekcje. Najlepszy czas by zebrać się na nowo w całość. Nauka II – O Jezusie, który jest Prawdą.            (tu możesz ściągnąć/wysłuchać wygłoszonej nauki) Jezus, który przychodzi ukazuje nam prawdę o miłości Bożej. Człowiek powinien szukać Boga. Człowiek powinien szukać prawdy, a gdy ją znajdzie nigdy nie może przestać jej dalej szukać. Są cztery warunki bycia mądrym, czyli tym, który szuka Boga: 1. Nie dziwić się, że jak się nie szuka, to nie ma. 2. Szukanie Boga, to normalność, codzienność. 3. Dać Bogu czas i przestrzeń. Wiara rodzi się z tego co się słyszy. 4. Walczyć o Niego, prosić o pomoc, jak Apostołowie. Nauka III - O Kościele, który jest naszym domem.           (tu możesz ściągnąć/wysłuchać wygłoszonej nauki) Kościół jest Boga. Jest Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, ale jest także naszym domem. Każdy w Kościele jest tak samo ważny, mimo że pełni różne w nim funkcje. Kościół jest powszechny, jeden, święty, apostolski. Kościół to także szpital, gdzie są ludzie, którzy pragną być zdrowsi, ponieważ w Kościele jest najlepszy Lekarz – Jezus Chrystus. Kościół to tajemnica, Lud Boży. sakrament zbawienia, znak jedności całego rodzaju ludzkiego. Zyski z przynależności do Kościoła: słowo, sakramenty, miłość, życie wieczne. Nauka IV – O prawdziwym Krzyżu Chrystusa.           (tu możesz ściągnąć/wysłuchać wygłoszonej nauki) Nie każdy bowiem krzyż, jest Krzyżem Chrystusa. „My chrześcijanie nie czcimy krzyża, lecz czcimy krzyż Chrystusa. A czym się różni krzyż Chrystusa od krzyża łotra Dyzmasa czy Gestasa? Krzyż Chrystusa jest symbolem cierpienia niewinnego, niezawinionego, niezasłużonego, niesprawiedliwego. Dyzmasa czy Gestasa zaś słusznego, zawinionego, jako konsekwencja grzechów”. Informacje o prowadzącym. Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Krzysztof Młotek, kapłan archidiecezji katowickiej, wyświęcony w 2012  roku. Jako kleryk odbył roczny kurs formacyjny w centrum duchowości komunii „Vinea Mea” w Loppiano, pod Florencją. Przez  pierwsze trzy lata posługiwał jako wikariusz w Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej - Bykowinie.  W 2015 r. został skierowany na specjalistyczne studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.  Aktualnie kontynuuje studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mieszka w Parafii p.w. św.  Anny w Piasecznie, gdzie posługuje jako duszpasterz akademicki.